Chính sách miễn trừ trách nhiệm tại Vuanhacai.lol

Thông tin trên website này được đăng tải bởi đội ngũ có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồng thời chỉ có ý nghĩa tham khảo. Bạn phải chịu tất cả trách nhiệm về những thông tin mà bạn coi là đúng đắn.

Trong bất cứ trường hợp nào, Nhà Cái Uy Tín Bio không chịu trách nhiệm về bất cứ thất thoát trực tiếp hoặc gián tiếp nào của anh em phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Một số đường link (URL) ra những trang web bên ngoài trong trang web này nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà Cái Uy Tín Bio. NhaCaiUyTin.bio không can thiệp được vào thông tin của những trang web/links đó. Việc sử dụng những links/website đó trên website này không thể hiện hay đại diện cho mục đích, đề xuất mà họ mang lại.

NhaCaiUyTin.bio nỗ lực giữ cho website này luôn hoạt động ổn định tuy nhiên trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật có thể là đường truyền, VPS… vượt ra khả năng của Nhacaiuytin Bio, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm tuy nhiên sẽ ra thông báo đến người dùng ngay lập tức và có phương án thay thế thích hợp.

Trang web này chỉ dùng cho những cá nhân sử dụng tiếng Việt bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và từ 18 tuổi trở lên

? Thời gian cập nhật: 20/12/2022 bởi Nhà Cái Uy Tín Bio